Es polítics mos vòlen enroscà
un’enseñansa d’enganads
de betzols malcriads
y d’innorans emb català

Canviand sa veritat de s’històri
Cataluña ês més qu’En Mas
de Corbeil ja no fan memòri
y per Aragó ês un fracàs

Barsalona fiya de mòros
pobblêt d’amos fransesos
baratad p’ets aragonesos
o canviad per un Réy d’òros

Arpallots, turmassots y burots
¡¡¡Mallorca no’s catalana!!!
maldement siguêu tant bossots
u’un boloyo vos engana

Fransa descansa contenta
d’haversê desfet de tal nòsa
marca hispànica pudenta
avuy se diu “Cataluña” tal còsa

Escrit’emb sa nostra llengo p’EnToméu Garau y’n Guiem Amengual