Porêu mirà y’scoltà
ciutadàns “S’IB3” d’aquí
conversand emb català
y no’n  mallorquí

Sas subvensións que pagam
pe’ sa “llengua” catalana
cuand pe’ sa nostra reclamam
es govèrn mos engana

Convendría qu’es govèrn
que manetja’s nostros dobbés
elhzi das una volta de pèrn
y’lzhi canviàs es papés

¿Quin valent d’aquí serà?
es que sabrà ‘rrabassà
sa mal’herba catalana
qu’a Mallorca s’ha sembrada

Escrit’emb sa nostra llengo p’En Toméu Garau y’n Guiem Amengual