Diguêm, mallorquí enganad
que de català bravetjas
y emb s’estelada te passetjas
si no t’han dit may:¡¡¡Vas errad!!!

Pods essê fiy de sèt pares
però domés tens una mare
y demostras tení sa tara
d’un cul d’òlla sênsa mascara

Emb sa vostra política bruta
tant còma paraula de mercadé
vos ne porêu anà a ca una puta
qu’a mumare no vendré

Pêrque qui’s mallorquí y ben nad
cuand sent sas vostras pardaladas
se passa p’es coyóns sas esteladas
y a jèure en havê pixad

Escrit’emb sa nostra llengo p’En Toméu Garau y’n Guiem Amengual