Uyaró ês un lloguerêt de Campanêt, avuy canviad y incorrèttament escrit.

L’Uyal ês un lloc o paratge que se tròba a n’es Port de Pollènsa, avuy incorrèttament escrit.

Uyal se mos definêx com: es lloc ahón s’aygo se mòu circularment o’n redó a paratges d’es rius y de la ma, y’n castellà ês remolino.

So’n Bruy ês una possessió a sa falda d’es Putx de María a Pollènsa, axí com també’s  torrent de So’n Bruy, avuy tot incorrèttament escrit.