S’HA TRADUID DE SA LLENGO ESPAÑÒLA ES LLIBRE
“EL PRINCIPITO” A SA NOSTRA ESTIMADÍSSIMA LLENGO BALÉÀ,
LLIBRE FÍSIC. SI’STÀS INTERESAD/DA EN TENILꞏLÓ, PER UN
DONATÍU DE SÈT ÉUROS EL PODRÀS TENÍ.
TÍTOL ES PRINCESÊT.

SE HA TRADUCIDO DE LA LENGUA ESPAÑOLA EL LIBRO
“EL PRINCIPITO” A NUESTRA QUERIDÍSIMA LENGUA BALEAR,
LIBRO FÍSICO. SI ESTÁS INTERESADO/DA EN TENERLO, POR UN
DONATIVO DE SIETE EUROS LO PODRÁS TENER.
TÍTULO “ES PRINCESÊT”.